2020-10-14 16:26:09

Anketa - Konzumacija alkohola i droga među maturantima

Pozivamo učenike završnih razreda da ispune anketu o navikama konzumacije alkohola i droga u Splitsko-dalmatinskoj županiji.


Cilj istraživanja je statističkom obradom prikupljenih podataka dobiti uvid u konzumaciju alkohola i opojih sredstava među maturantima kao i u sociološko-ekonomske faktore ispitanika.
Anketa je u cijelosti anonimna te provoditelj ankete nema ni na koji način uvid u Vaš identitet. Također, prikupljeni podatci se neće koristiti u druge svrhe osim za potrebe znanstvenog istraživanja.
Popunjavanjem ankete ostvarujete pravo na sudjelovanje u nagradnoj igri u kojoj će slučajnim odabirom jedan ispitanik dobiti nagradu od 1000 kn.

Anketi možete pristupiti putem poveznice:

https://forms.gle/dFsRCrsiQgeCFciS6


Obrtnička škola Split